IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
5.500k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Red *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Plus Rose 7.900k 8.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
8.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
8.100k 8.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
9.900k Máy không phụ kiện
IPHONE X Silver
14.300k Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!