Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 7 Black
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
6.000k 6.800k 7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
6.000k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
8.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
8.200k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB 512GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray 11.400k
12.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver 11.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold 12.000k
13.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray
13.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver 13.400k 15.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold
14.000k 16.000k Máy zin nguyên bản

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!