IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.600k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Silver
4.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
4.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
4.800k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Plus Rose 6.800k 7.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver
8.600k Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!